+370 687 48808 nijole@hgs.lt

Vaizduotė – įrankis, svajonę paversti realybe

Meditacija kalnuose

Nijolė JAKUBAITIENĖ

Vidinė galia

,,Yra tiek daug smulkmenų, teikiančių man džiaugsmą, ir man dažnai trūksta žmogaus, su kuriuo galėčiau apie tai kalbėti. O aš taip norėčiau kam nors papasakoti apie tai, ką nuveikiau. Aš didžiuojuosi savimi dėl to, ką padariau, dėl to, ko niekas kitas nesupranta, negali padaryti taip gerai, kaip aš. Aš beveik dainuoju viduje iš džiaugsmo, dėl to, ką moku. Kartu kažkaip gaila: aš nepažįstu nieko, išskyrus tave, kam galėčiau apie tai papasakoti. Todėl aš didžiuojuosi, kad galiu pas tave bet kada ateiti, nes tu visada klausaisi, nesvarbu, ką kalbėčiau… Keista. Aš atsimerkiu, esu vienas kambaryje, tačiau atrodo tarsi tu būtumei čia buvęs. Tam tikra prasme tu tebesi čia…

Iš Nils Magnar Grendstad knygos „Vaizduotė ir jausmai“ www.alchemy.lt

Energijos ir žvalumo antplūdį patirsite savo vaizduotės galia.

Vizualizacija sumažina įtampą. Įsivaizduojami vaizdiniai labai galingi – jie padeda nukreipti mintis. Pasirinkite prasmingus ir lengvai suprantamus simbolius. Jei norite greičiau pasveikti, įsivaizduokite save kaip besiskleidžiantį kvepiantį žiedą, aplinkui žalią pievelę, mišką, čiulbančius paukščius. Praktikuojant pratimus, siūloma tai pamatyti, užuosti ir išgirsti.

Siužetinė vaizduotė

Jeigu norite nurimti, susitvardyti, pailsėti, (galite užsimerkti).

Įsivaizduokite savo mėgstamiausią vietą, ramų, erdvų peizažą, tolimą horizontą, lauką, jūros krantą ir pan. Siužetinės vaizduotės sukeltus vaizdinius galime ,,nuspalvinti,, norimomis spalvomis, atitinkančiomis pageidaujamas emocijas. Įjunkite emocijų generatorių – muziką, kuri primins džiaugsmingus įvykius bei atitinkamą nuotaiką ir visa tai pagyvinkite kvapu (natūralių eterinių aliejų). Tegul tai užims nors keletą minučių, svarbiausia, kad pavyktų atsipalaiduoti ir pasimėgauti vaizdiniais. Galite pagalvoti apie tai, ko Jūs siekiate. Įsivaizduokite, kaip Jūs jaučiatės, kai pavyksta įgyvendinti savo planus ar išsipildo Jūsų svajonės. Kaip Jūs tuo metu atrodote, kaip džiaugiatės. Kuo daugiau detalių įsivaizduosite, tuo geriau!

Jeigu sukursite vaizdinį siauroje erdvėje (upės trapeklyje, gatvelėje tarp aukštų namų, ankštame kambarėlyje) apims nerimas. Bet jeigu jums reikia mobilizuoti dvasines jėgas kokiam nors greitam atsakingam darbui, reikalaujančiam greitos reakcijos, ryžto, narsos, valios, ,,atsidurkite,, pakankamai ankštoje, ribotoje erdvėje.

Tačiau streso, įtampos įveikimui, apsiraminimui kurkite vaizdinius plačiose atvirose erdvėse

(stepė, rami jūra, bekraštis dangus, didelė aikštė, erdvi teatro salė), jie žadina ramybę ir pasitikėjimą. Ramina netgi audringa jūra (žinoma, stebima nuo kranto).

Atkurkite malonų, raminantį vaizdinį. Giliai įkvėpkite. Iškvėpiant lėtai užsimerkite. Įsivaizduokite, kad patogiai gulite šiltoje lovoje. Arba paplūdimyje ir jaučiate saulės šilumą ant kūno. Arba maudotės šiltoje vonioje. Leiskite vaizdiniams jus raminti, kol nutarsite, kad galite palaipsniui atsimerkti ir pajudėti.

Sukurkite pojūtį: Ramu, Giedra. Su tokiu vaizdiniu galima sumažinti net migreninį skausmą. Įsivaizduokite žmogų arba vietovę, kuri jus ramina. Prisiminkite tuos vaizdinius, kurie padėtų nusiraminti.

Meditacija.

Pratimą labai pravartu atlikti tik prabudus, norint atsipalaiduoti bei atgauti jėgas.

Atsigulkite ant nugaros. Rankas padėkite pa­togiai palei kūną arba ant pilvo. Užsimerkite, atsipalaiduokite, kvėpuokite lėtai, švelniai, įkvėpimą pradėkite pilvo apačia.

Įsivaizduokite, kad jūsų viršugalvis yra paniręs į auksines šviesos sferą. Giliai ir lėtai įkvėpkite bei iškvėpkite penkis kartus, neatitraukite dėmesio nuo šviesos sferos, jauskite jos spinduliavimą, sklindantį nuo jūsų viršugalvio.

Dabar dėmesį sutelkite į kaklo sritį. Ir vėl įsi­vaizduokite auksinės šviesos sferą, spinduliuojančią aplinkui kaklą. Giliai ir lėtai įkvėpkite bei iškvėpki­te penkis kartus, neatitraukite dėmesio nuo šviesos. Leiskite dėmesiui nusileisti žemyn iki krūtinės vidurio. Čia vėl įsivaizduokite auksinę šviesą, spin­duliuojančią iš jūsų krūtinės. Vėl giliai ir lėtai įkvėp­kite bei iškvėpkite penkis kartus, jauskite sklindan­čią šviesą.

Dabar dėmesį sutelkite į saulės rezginį, arba va­dinamąją „duobutę,“ tarp krūtines ir pilvo. Įsivaiz­duokite auksinę šviesą spinduliuojančią iš kūno vi­durio. Vėl giliai ir lėtai įkvėpkite bei iškvėpkite pen­kis kartus, jauskite sklindančią šviesą.

Pagaliau sutelkite dėmesį į dubenį. Įsivaizduo­kite auksinę šviesą, spinduliuojančią iš dubens. Gi­liai ir lėtai įkvėpkite bei iškvėpkite penkis kartus ir jauskite sklindančią šviesą.

Galiausiai įsivaizduokite šviesą savo paduose, at­likite penkis kvėpavimo ciklus ir dėmesingai stebė­kite tą šviesą, kaip ji sklinda ir plečiasi. O dabar vienu metu stebėkite visas šešias švie­sos sferas ir regėkite savo kūną lyg brangakmenių vėrinį, skleidžiantį energiją.

Lėtai įkvėpkite pilvo apačia, o iškvėpdami įsi­vaizduokite, kaip energija vienu kūno šonu leidžia­si nuo viršugalvio žemyn iki padų. Įkvėpdami įsivaizduokite, kaip ji kitu kūno šonu nuo padų kyla aukš­tyn iki viršugalvio. Pakartokite šį ciklą tris kartus.

Dabar lėtai iškvėpdami vizualizuokite energi­jos tėkmę nuo viršugalvio per kūno priekį iki padų, o įkvėpdami įsivaizduokite ir pajauskite, kaip ener­gija teka nuo padų per kūno užpakalinę pusę iki viršugalvio. Šį ciklą taip pat pakartokite tris kartus.

Toliau įsivaizduokite, kad energija susikaupė jū­sų paduose ir leiskite jai lėtai teketi kūno viduriu iki viršugalvio, pro kurį energija išspinduliuojama kaip šviesos fontanas ir vėl susirinkusi lėtai nuteka žemyn kūno viduriu iki padų. Pakartokite šį ciklą keletą kartų, galite jį tęsti tiek, kiek norisi.

Pabaigę šį pratimą pajusite ne tik atsipalaidavimą, bet kartu energijos ir žvalumo antplūdį.