+370 687 48808 nijole@hgs.lt

Užuojauta: etiketas ir taisyklės

Užuojauta: etiketas ir taisyklės

Nijolė JAKUBAITIENĖ

Etikos taisyklės skelbia, kad ,,Dažnai  apie artimo žmogaus  mirtį informuojami ne tik giminaičiai ir artimi draugai, kurie paprastai dalyvauja ne tik laidotuvėse, bet ir gedulinguose pietuose, bet ir bendradarbiai, kaimynai ir netgi tolimi pažįstami.

Klausimas, kaip pareikšti užuojautą? Kada dalyvauti laidotuvėse ar  aplankyti mirusiojo artimuosius, priklauso nuo Jūsų galimybių dalyvauti laidotuvių ceremonijoje,  o taip pat nuo Jūsų artimumo ryšio  su mirusiuoju, ar jo šeimos nariais.

Jeigu pranešimą apie netektį  gavote asmeniškai, tai gavusis pagal galimybes turi asmeniškai dalyvauti laidotuvėse ir asmeniškai pareikšti mirusiojo šeimai žodinę užuojautą, pabūti su gedinčiaisiais, pasiūlyti savo pagalbą, paguosti.

Žmonės, negalėję dalyvauti  laidotuvių ceremonijoje, taip pat turi pareikšti savo  užuojautą:

  • Aplankyti gedinčiojo šeimą, ir pareikšti žodinę užuojautą galite dviejų savaičių laikotarpyje, bet ne pirmomis dienomis po laidotuvių.
  • Laikantis laidotuvių aprangos tradicijų (juoda spalva) ruošiantis aplankyti mirusiojo šeimą, apranga turi būti neiššaukianti, geriau tamsesnių ar neutralių  spalvų.
  • Nepriimtina, vizito metu, kalbėti apie temas, nesusijusias su mirtimi, netaktiška kalbėti apie linksmas istorijas ar darbo problemas.
  • Jeigu Jūs po kažkiek laiko, vėl aplankysite šią šeimą, bet jau kitu klausimu, nepaverskite šio susitikimo pakartotinu  užuojautos reiškimu. Priešingai, Jūs kitą kartą  galite pagerinti gedinčiųjų nuotaiką, mėgindami nukreipti jų liūdnas mintis kita kryptimi, namų ir buities veikloje, taip Jūs padėsite  gedintiesiems „paimti“ vairą į savo rankas.

Jeigu žmogus, dėl kažkokių priežasčių, negali asmeniškai dalyvauti laidotuvių ceremonijoje ir negali  nuvykti  pareikšti žodinės užuojautos į namus, tada reikia užuojautą pareikšti rašytine forma: laišku, telegrama, elektroniniu paštu arba SMS pranešimu. Rašytine forma  užuojauta išreiškiama taip pat tose situacijose, kai to reikalauja  darbinė etika. Tokia forma  užuojautą gali išreikšti organizacijos, įstaigos, kompanijos. Užuojautos išreiškimas yra įtrauktas ir į oficialius diplomatinių santykių etikos protokolus.